TradeDuck.com 
物品搜尋 進階搜尋
徵求物品 ﹣ 徵求一部 ps4或 Switch一部 最好有盒
刊登類別: 主目錄 > Games > 電玩主機及配件
徵求一部 ps4或 Switch一部 最好有盒 載入中‧‧‧請等待
徵求物品 徵求一部 ps4或 Switch一部 最好有盒
物品編號 205661
徵求物主 chan0303 加入為交換朋友
上載時間 2018-05-20 00:06:41
徵求詳情
可以淨機一部,ps41100元收, Switch1500元收
點擊次數 506
交換地區 —全香港—
Audited by Nelson Online