TradeDuck.com 
物品搜尋 進階搜尋
徵求物品 ﹣ 8 L 真空煲,新或二手都得,唔太殘或嚴重凹陷就可以
刊登類別: 主目錄 > 家居生活 > 廚房用品
8 L 真空煲,新或二手都得,唔太殘或嚴重凹陷就可以 載入中‧‧‧請等待
徵求物品 8 L 真空煲,新或二手都得,唔太殘或嚴重凹陷就可以
物品編號 209766
徵求物主 easytrade4u 加入為交換朋友
上載時間 2019-10-11 12:38:55
徵求詳情
8 L 真空煲,新或二手都得,唔太殘或嚴重凹陷就可以
點擊次數 168
交換地區 大圍
Audited by Nelson Online